ข้อมูลกิจกรรมอาชีวะพัฒนา

ลำดับ ปี สถานศึกษา สถานที่/ประเภท รายการซ่อม สถานะโครงการ จังหวัด
2566 ความก้าวหน้า 50 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำมัธยม ๔ ห้อง
2023-09-26 11:34:09
ไม่ระบุ นราธิวาส
2566 ความก้าวหน้า 80 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
โรงเรียนบ้านดอนข่า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร
2023-09-13 11:22:09
ข้อมูลถูกต้อง ศรีสะเกษ
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
2023-09-07 08:12:09
ข้อมูลถูกต้อง สกลนคร
2566 ความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
โรงเรียนกกตูม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคาร สปช.๑๐๔/๒๖
2023-08-11 03:41:08
ไม่ระบุ มุกดาหาร
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมบ้านพักครู
2023-09-07 01:19:09
ข้อมูลถูกต้อง หนองบัวลำภู
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
โรงเรียนบ้านแม่แรม
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหลังคาหน้าโรงอาหาร
2023-09-11 03:32:09
ข้อมูลถูกต้อง แพร่
2566 ความก้าวหน้า 30 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมลานคอนกรึตเอนกประสงค์
2023-09-12 10:35:09
ข้อมูลถูกต้อง กำแพงเพชร
2566 ความก้าวหน้า 20 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารนาฏศิลป์
2023-09-04 10:51:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี
2566 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอานันท์
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารเรียน
2023-09-27 09:59:09
ข้อมูลถูกต้อง ประจวบคีรีขันธ์
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
โรงเรียนซับม่วงวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง (ติดตั้งลวดตาข่าย)
2023-09-11 10:58:09
ข้อมูลถูกต้อง สระแก้ว
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมโรงอาหารและติดตั้งระบบเสียงตามสาย
2023-09-22 11:37:09
ข้อมูลถูกต้อง ลพบุรี
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
2023-09-27 11:07:09
ข้อมูลถูกต้อง เพชรบุรี
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมอาคารโดมเอนกประสงค์
2023-09-26 01:44:09
ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
2566 ความก้าวหน้า 90 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่น
2023-09-11 11:43:09
ข้อมูลถูกต้อง ฉะเชิงเทรา
2566 ความก้าวหน้า 100 เปอร์เซ็นต์
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ
โรงเรียน โครงการกองทุนฯ
ซ่อมแซมหอพักนักเรียน
2023-09-07 01:21:09
ข้อมูลถูกต้อง กาญจนบุรี