ข้อมูลสถานศึกษาได้รับงบประมาณ

ลำดับ ประเภท สถานศึกษา สถานะรายงานผล ภาค อำเภอ จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี YES ภาคกลาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES ภาคใต้ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี YES ภาคกลาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร YES ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ NO ภาคกลาง เมือง ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา NO ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี YES ภาคกลาง เมือง เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแพร่ YES ภาคเหนือ เมือง แพร่
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี YES ภาคกลาง เมือง ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วัฒนานคร สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง หนองบัวลำภู