ข้อมูลสถานศึกษาได้รับงบประมาณ

ลำดับ ประเภท สถานศึกษา สถานะรายงานผล ภาค อำเภอ จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี YES ภาคกลาง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง YES ภาคเหนือ เกาะคา ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน YES ภาคใต้ ควนขนุน พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพไชยา YES ภาคใต้ ไชยา สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นายายอาม จันทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว YES ภาคใต้ บางแก้ว พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน YES ภาคกลาง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปราสาท YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปราสาท สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปากช่อง นครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง YES ภาคเหนือ ป่าซาง ลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน YES ภาคกลาง พนมทวน กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด YES ภาคเหนือ แม่สอด ตาก
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วังน้ำเย็น สระแก้ว
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง YES ภาคกลาง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังขะ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก YES ภาคใต้ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร YES ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ YES ภาคเหนือ เมือง นครสวรรค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา YES ภาคใต้ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี YES ภาคใต้ พนม สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี YES ภาคกลาง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร YES ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเขาวง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาวง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวาง YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร บา้นโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย YES ภาคเหนือ เมือง เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ YES ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคธัญญบุรี YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ธัญบุรี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม YES ภาคกลาง เมือง นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคน่าน YES ภาคเหนือ เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา NO ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพังงา YES ภาคใต้ เมือง พังงา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพัทยา YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร บางละมุง ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก YES ภาคเหนือ เมือง พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี YES ภาคกลาง เมือง เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี YES ภาคกลาง เมือง ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า YES ภาคเหนือ เวียงป่าเป้า เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง YES ภาคเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ YES ภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โนนดินแดง บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราษไศล ศรีสะเกษ
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี YES ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง จันทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สกลนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช YES ภาคใต้ เมือง นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ YES ภาคเหนือ เมือง อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ YES ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บึงกาฬ หนองคาย