ข้อมูลสถานศึกษาได้รับงบประมาณ

ลำดับ ประเภท สถานศึกษา สถานะรายงานผล ภาค อำเภอ จังหวัด
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย NO ภาคกลาง เขาย้อย เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคปัว NO ภาคเหนือ ปัว น่าน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง NO ภาคเหนือ ป่าซาง ลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน NO ภาคกลาง พนมทวน กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด NO ภาคเหนือ แม่สอด ตาก
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา NO ภาคเหนือ เวียงสา น่าน
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย NO ภาคเหนือ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังขะ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก NO ภาคใต้ สุไหงโก-ลก นราธิวาส
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร NO ภาคเหนือ เมือง กำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร NO ภาคเหนือ สามง่าม พิจิตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี NO ภาคกลาง ชะอำ เพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี NO ภาคกลาง โพธาราม ราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร NO ภาคกลาง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร อรัญประเทศ สระแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี NO ภาคใต้ พนม สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี NO ภาคเหนือ เมือง อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมือง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ NO ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดชอุดม อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคน่าน NO ภาคเหนือ เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ NO ภาคกลาง เมือง ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา NO ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี NO ภาคกลาง เมือง เพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว NO ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วัฒนานคร สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย NO ภาคเหนือ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือง สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ NO ภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ NO ภาคเหนือ เมือง อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี NO ภาคเหนือ เมือง อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล NO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดอนตาล มุกดาหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร NO ภาคใต้ สิงหนคร สงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี NO ภาคกลาง เมือง กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ NO ภาคเหนือ ฟากท่า อุตรดิตถ์